“Suffocated” AEK and Olympiacos maintained the absolute

by

What fatigue from the final with Sabadell? Olympiacos “suffocated” AEK 19-3 at “Petros Kapagerov” in the first match of the 21st and last match of the regular season of A1 women’s polo and kept the absolute and the top in the standings, waiting for the postponed match with NEP in Patras on Wednesday and leaving the Union in ninth place to wait for the results on the same day for its final ranking.

The eight minutes: 6-1, 4-0, 4-1, 5-1

OLYMPIAKOS (Dimitris Kravaritis): Stamatopoulou, Pleuritou El., Hydirioti, Tricha 3, Xenaki 1, Siouti 3, Pleuritou Marg. 1, Santa 4, Pleuritou Vas., Tjortzakaki, Myriokephalitaki 4, Nigro, Drakotou 1, Christodoulou-Out 2

AEK (Marko Misic): Lazaris, Kolitsopoulou, Konstantopoulou, Georgiou, Margariti, Kalaitzi 1, Gilla, Logothetis, Papadopoulou 1, Galanopoulou, Lykothanasis 1, Galiatsatou, Poulopoulou

With relative comfort, the penultimate NEP defeated the tail-ender Ilysiakos 13-8 in Ilisia in the tail-ender derby, ahead of the play-offs.

The eight minutes: 1-1, 3-5, 2-6, 2-1

ILYSIAKOS (George Tsokas): Prapa, Loukopoulou 1, Nikolakopoulou, Mygdalia, Panagioti, Xanthopoulou 4, Kokkinou, Skarpalezou, Fella 1, Maniati 1, Katsoni 1, Skoubaki, Kandalea, Peteinatu, Kakli

NE PATRON (Christos Argyropoulos): Giannakea, Androutseli 1, Dimitra Kontakou 1, Lambert 4, Efrosyn Tsimara 3, Balatsa 3, Zafeirakis, Kepenou, Moirali, Liapaki, Tykhina 1, Paraskevopoulou, Bekri, Kontalexi, Lambatou

You May Also Like

Recommended for you

Immediate Peak